РОЗМІР, ФОРМА Й ОБСЯГ ВУЛИКА

 Всі ці три показники (характеристики) вулика певною мірою взаємозалежні й взаємообумовлені; однак найбільшою мірою бджоли реагують не на розміри або форму вулика, а на його обсяг.

До недоліку житлового обсягу або до його надлишку бджоли в різні періоди свого життя ставляться по-різному. Так, відразу після весняної виставки щільне бджолине гніздо в невеликому ульевом обсязі забезпечує гарні умови для заміни зимової бджоли й початку нарощування сили родини. Однак, добре відомо, що якщо надалі бджоляр вчасно не збільшить обсяг вулика, то з великою часткою ймовірності можна припустити входження родини в ройовий стан.

Після досягнення бджолиною родиною максимальної сили (Спс), що визначається добутком яйценосності матки (Я) на середню тривалість життя бджіл (Пж): Спс=Япж, обсяг вулика можна далі не збільшувати до настання головного медозбору. Подальше збільшення обсягу вулика вже буде визначатися не розміром (силою) родини, а медосборными умовами місцевості в поточному сезоні.

Отже, протягом активного пчеловодного сезону обсяг гнізда й вулика доводиться багаторазово змінювати, для чого, властиво, і створена конструкція розбірного рамкового вулика. Невеликі зміни обсягу бджолиного гнізда можна робити за допомогою маніпуляцій з рамками, а більші зміни — маніпуляцією з корпусами.

Давайте визначимо, який максимальний обсяг вулика потрібний бджолиній родині для того, щоб вона в ньому комфортно розміщалася й бджолам було куди складати запаси кормів.

Для початку визначимо, який обсяг вулика необхідний родині для розміщення расплодного гнізда.

У якості вихідних даних приймемо яйценосність матки середньої якості Я = 1500 яєць/доба й тривалість розвитку розплоду від яйця до виходу бджоли (Пр), рівній 21 добі. Тоді число зайнятих під розплід комірок (Чяр) буде дорівнює:.

Чяр = Я Пр = 1500 я/сут. • 21 сут. = 31 500 комірок.

Відомо, що в одній рамці Дадана (435×300 мм) є по обидва боки близько 9 000 комірок (Ыя ), а в рамці Рута (435×230 мм) — 6 500 комірок (№

), придатних для висновку розплоду. Однак, залежно від сили родини, якості матки й інших умов, реально для висновку розплоду використовується 60—80% комірок. Для подальших розрахунків приймемо цю цифру рівної 70%. Тоді реально може розміститися розплоду: в одній рамці Дадана — = Nяp- 0,7 = 9 000 • 0,7 = б 300 шт., в одній рамці Рута— N*- №

*0,7 = 6 500 * 0,7 = 4 550 шт.

Тепер можна визначити потребное кількість рамок (Кр) для розміщення всього розплоду: Кр=Чяр:№я.

Для вулика Дадана — Кр

= 31 500 : 6 300 = 5 рамок.

Для вулика Рута — Крр= 31 500 : 4 550 = 6,9 рамки, з урахуванням округлення Крр= 7.

рамок.

Отже, виходить, що для вільного розміщення расплодного гнізда середньої по якості матки досить одного 10-рамкового корпуса Дадана або одного 10-рамкового корпуса Рута.

Якщо в родині буде породна високопродуктивна матка, то для цих цілей краще виділити два корпуси Рута.

А тепер давайте подивимося, чи досить буде цього обсягу для розміщення в ньому родини максимальної для наших умов сили.

Відповідно до вищенаведеної формули:.

Спс = Я Пж = 1 500 я/сут. • 40сут. = 60 000 бджіл.

Користуючись загальноприйнятим правилом, що 10 000 бджіл рівні по вазі 1 кг, будемо мати Спс = 6 кг.

Прийнято також уважати, що на одній рамці Дадана розміщається маса бджіл вагою В

= 0,25 кг, а на рамці Рута — В = 0,2 кг бджіл. У такому випадку для вільного розміщення бджіл сильної родини потрібно рамок:.

— у вулику Дадана — = Спс : В

= 6 кг : 0,25 кг = 24 рамки;.

— у вулику Рута — Np = Спс : В

=6 кг : 0,2 кг = 30 рамок.

З наведених розрахунків треба, що обсяг расплодного гнізда й обсяг, необхідний для розміщення бджіл сильної родини, не збігаються. Орієнтуючись на більший із цих двох обсягів, можна сказати, що біологічно обґрунтованим мінімальним обсягом вулика, у якому буде досить місця для вільного розміщення розплоду, корму й всіх бджіл сильної родини (6 кг), можна вважати:.

— для вулика Дадана — два десятирамочных корпуси;.

— для вулика Рута — три десятирамочных корпуси. Зауваження. Вулик Дадана краще комплектувати так: один.

корпус під расплодное гніздо плюс необхідні для розміщення бджіл і меду магазини на рамку Рута (435×230 мм) або на напіврамку (435×145 мм).

При зазначеній вище комплектації в цих вуликах ще буде залишатися місце, де немає розплоду і яке придатне для розміщення корму (меду й перги). Кількість таких рамок під корм (Np*) можна визначити як Np* = = Np — Кр.

Для вулика Дадана: = Np

— Кр

= 24 рами — 5 рам = = 19 рам.

Для вулика Рута: Np

* = Np

— Кр

= 30 рам — 7 рам = 23 рам.

З огляду на, що в одній повній рамці Дадана перебуває в середньому М

= 3,5 кг меди, а в рамці Рута — М = 2,2 кг, визначимо, яке максимальна кількість корму (Мк) бджоли зможуть розмістити в цих рамках.

Для вулика Дадана: Мк

= N^* ■ М

= 19 рам • 3,5 кг = = 66,5 кг.

Для вулика Рута: Мк = Np * : М =23 рами : 2,2 кг = = 50,6 кг.

Тепер бджоляр, орієнтуючись на наведені розрахунки й знаючи очікуваний хабарів у даній місцевості, може вирішити, чи достатній буде для бджіл обсяг вулика розміром в 2 корпуси Дадана або в 3 корпуси Рута.

Досвід показує, що для місцевостей зі слабким взятком (до 1,5 кг у добу) такого обсягу вулика може цілком вистачити за умови своєчасної відкачки меду. Якщо ж хабарів перевищує 1,5 кг у добу, то такого обсягу вулика буде недостатньо. При середньому медозборі до 2,5 кг у добу бджолиній родині для складання нектару й меду буде досить додатково до зазначеного обсягу одного десятирамочного медяного магазина 435×230 мм. При медозборі до 3 кг у добу на тиждень буде потрібно 1,5 магазина, а при медозборі до 4,0 кг у добу на кожну родину треба буде ставити одночасно два магазини, які через тиждень будуть заповнені медом.

При використанні магазинної напіврамки 435×145 мм кількість поставлених магазинів.

повинне змінюватися пропорційно площі стільників у них. Так площа стільників у десятирамочном.

22 магазині 435×230 мм дорівнює 10 тис. див , а в магазині 435×145 мм — 6,3 тис. див (коефіцієнт.

перекладу — 0,63). Тоді один напіврамковий магазин еквівалентний 0,63 магазина Рута або,.

навпаки, — останній магазин еквівалентний 1,58 напіврамкового магазина.

Комплектуючи вулик на медозборі, не треба боятися зайвого збільшення обсягу вулика — це не весна, коли не рекомендується зайво збільшувати обсяг вулика. До вся іншого, наявність порожніх стільників у вулику в значній мірі стимулює кормособирательный інстинкт бджіл. Є відомості про те, що тільки за рахунок збільшення площі порожніх стільників можна збільшити медозбір на 10-15%.

Давайте розглянемо ще таке практичне питання: чи треба розділяти розділової (ганемановской) ґратами расплодное гніздо й медяні магазини?.

На мій погляд — обовязково. А чому? А тому що в цьому випадку ми значною мірою спростимо собі завдання забезпечення родини якісної (світлою і ясно-коричневої) сушею. Справа в тому, що стільники, у яких виводиться розплід, можна використовувати в гнізді не більше 2-3 сезонів, а медяні магазинні рамки можуть служити до 8-10 років. Якщо ж ми не пустимо матку в медяні магазини, то в гніздовому корпусі щорічно треба буде міняти не більше 5-7 рамок. А таке завдання під силу навіть починаючому бджоляру.

Якщо гніздові й магазинні рамки будуть мати однаковий розмір (як, наприклад, у багатокорпусному вулику), то ці рамки треба буде обовязково позначити, наприклад, буквами «Г» і «М». Якщо ж ці рамки будуть мати різний розмір, то залишиться тільки вирішити завдання по недопущенню матки в медяні магазини.

Не раджу вирішувати це завдання традиційним способом за допомогою розділової (ганемановской) ґрати з одним нижнім льотком. Дослідженнями американця Дж. Хейза (1983) установлено, що при такому способі відділення матки втрати в медозборі можуть досягати 35-38%.

Кращим способом відділення матки в гніздовому корпусі буде використання ганемановской ґрати при одночасно відкритих льотках у всіх медяних магазинах, за винятком самого верхнього (якщо таких магазинів більше одного).

Можна також використовувати такий простий спосіб: на верх рамок гніздового корпуса кладуть своєрідний «холстик» з міцної пластмасової сітки із дрібною коміркою не більше 2-3 мм таким чином, щоб по периметрі ця сітка на 1,5-2 див не доходила до стінок корпуса. Замість пластмасової сітки можна використовувати сітку з нержавіючої сталі. Деякі родини добре прополисуют такий «холстик», так що можна буде ще й додатково одержати прополіс.

Принцип дії такого розділового «холстика» заснований на тім, що у вулику робоча бджола у вертикальному напрямку переміщається в основному по стінках вулика, а плодова матка — по полю порожнього стільника або стільника з розплодом і не любить це робити по медяному полю (мал. 1.20).

Повної гарантії того, що матка не перейде у верхній медяний магазин, цей спосіб не дає, але він значною мірою ускладнює матці такий перехід.

Закінчуючи розгляд питання, давайте визначимо на прикладах остаточну оптимальну конфігурацію вулика в різних варіантах (мал. 1.21, 1.22).

Отже, ми докладно розглянули, як впливає обсяг вулика на життєдіяльність родини і як на практиці цей обсяг краще використовувати. І в завершенні — кілька слів про вплив розмірів і форми вулика нажизнедеятельность бджіл.

Багаторічна практика й аналіз життя бджіл у природних гніздах показали, що бджоли воліють жити у вертикальні за формою обсягах ( вулик-стояк). Розвиток бджолиних родин у горизонтальних обсягах ( вулик-лежак) протиприродно біології бджіл, і в природних умовах до нього вони прибігають тільки у виняткових випадках.

Що стосується розмірів, те, з погляду біологічних особливостей, бджоли воліють гнізда по розмірі типового дупла, тобто із круговим розтином у горизонтальній площині при діаметрі не більше 30-35 див. Найбільш близьким аналогом такого гнізда є вулик Делона. Однак на практиці в наших широтах такі вулики застосовуються вкрай рідко, оскільки ці конструкції мають ряд недоліків, головним з яких є незручність обслуговування й нестійкість вузької й високої «вежі», складеної із цих корпусів. Вулики ж Дадана мають занадто великий поперечний переріз і більшу висоту рамки.

Компромісом (хоча й не ідеальним) між цими двома вуликами є багатокорпусний 8- 10рамковий вулик Лангстрота—Рута на рамку 435×230 мм. На сьогодні цей вулик є кращим із всіх штучних жител, створених людиною.

Короткий зміст питання (висновки).

1.

Для вільного розміщення расплодного гнізда середньої по якості матки (яйценосність 1500 я./сут.) досить одного корпуса Дадана (рамка 435×300 мм) або одного корпуса Рута (рамка 435×230 мм). Для високопродуктивної матки — два корпуси Рута.

2.

Біологічно обґрунтованим мінімальним обсягом вулика, у якому буде досить місця для вільного розміщення розплоду, корму й всіх бджіл сильної родини масою 6 кг при слабкому хабарі до 1,5 кг у добу, можна вважати:.

—для вулика Дадана — два 10-рамкових корпуси;.

—для вулика Рута — три 10-рамкових корпуси.

3.

При середньому медозборі до 2,5 кг у день сильній бджолиній родині для складання нектару й меду буде досить додатково до зазначеного обсягу ще одного 10-рамкового медяного магазина 435×230 мм. При медозборі до 3,0 кг у день на тиждень зажадає ся 1,5 магазина, а при.

медозборі до 4 кг у день — два магазини, які через тиждень будуть заповнені медом.

4.

Комплектуючи вулик на медозборі, не треба боятися із зайвого збільшення обсягу вулика — порожні стільники стимулюють кормособирательный інстинкт бджіл.

5.

Расплодное гніздо доцільно відокремлювати від медяних магазинів розділової (ганемановской) ре шеткой. При цьому обовязково повинні бути відкриті льотки у всіх медяних магазинах, за винятком самого верхнього, якщо таких магазинів більше одного.

6.

Бджоли віддають перевагу витягнутим по вертикалі обсягам. Для штучних жител — це вулик-стояк.

7.

На сьогоднішній день компромісним вуликом, що задовільно зєднує зручність обслуговування й біологічних потреб бджіл, на мій погляд, є багатокорпусний вертикальний вулик Лангстрота — Рута. Близькими по своїх якостях до цього вулика є вулик Дадана з надставками на напіврамку й український вулик на рамку 300×435 мм із такими ж надставками. Останній вулик, однак, недостатньо стійкий.

https://med.dovidnyk.info/index.php/osnovi_bdzhil_nictva/1464-rozmir__forma_j_obsyag_vulika

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.